loading

Akoestische isolatie

Geluid van boven mag uw rust beneden niet verstoren. Voetstappen, een stoel die verschuift, vallende voorwerpen. Het zijn allemaal voorbeelden van contactgeluiden. En die kunnen we maar beter vermijden. Door tussen twee verdiepingen een extra akoestische isolatielaag te voorzien. Of technisch gesproken: door een zwevende vloer aan te brengen, kunnen we de contactgeluiden vermijden. De betonlaag en de chape worden op die manier ontkoppeld van elkaar. Zo krijg je een zwevende vloer die contactgeluiden sterk vermindert.


Een zwevende vloer wordt aangebracht op verend isolatiemateriaal om contact en luchtgeluid zo veel mogelijk te beperken, zodat de dragende en de zwevende vloer onafhankelijk van elkaar kunnen werken (bewegen). Langs de randen van de vloer, bij de aansluiting tegen de wanden dient een strook isolatiemateriaal aangebracht te worden, zodat rechtstreeks contact met de constructieve delen van de ruimte daar vermeden wordt;

Wij bieden 3 soorten akoestische isolatie aan:
- Pur, al dan niet in combinatie met een akoestische mat. Pur zorgt voor een normaal akoestisch comfort. In combinatie met een akoestische mat, krijgt men een verhoogd akoestisch comfort. Pur is op thermisch vlak het beste isolerend.
- Isolerende chape als uitvullaag in combinatie met een akoestische mat, die een verhoogd akoestisch comfort geeft en de nodige thermische isolatie verschaft in appartementsbouw
- Thermotec, een uitvullaag die een verhoogd akoestisch comfort biedt en eveneens op thermisch vlak zeer goede prestaties neerzet. Hierbij is geen akoestische mat vereist. Download de technische fiche van Thermotec.

Wij bieden een breed assortiment akoestische isolatiematten aan, met uiteenlopende eigenschappen.